Ini Sebab Tertolaknya Do’a yang Sering Diabaikan Manusia!

Sumber Foto Dari: viva.co.id

HIJAZ.ID – Do’a merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab ketergantungan yang teramat besar pada Allah, Dzat yang Maha Kuasa. Tiada daya dan upaya kita selain hanya berharap pertolongan Allah. Do’a menjadi sebuah bukti kesadaran bila sebagai manusia kita mengakui kelemahan. Bahwa tiada yang lagi yang bisa memberikan yang diinginkan kecuali Allah. Bahwa hanya Allah Sang Maha Pemberi lagi Maha Mengabulkan.

Ada berjuta keinginan yang tersimpan dalam hati-hati kita. Kepada siapa lagi hendak disampaikan, kepada siapa hendak berharap pengabulan? Bila tidak pada Allah azza wa jalla. Dengan ke-Maha Besarannya Allah menjanjikan, bahwa Dia akan mengabulkan setiap permohonan dengan tiga cara; disegerakan, dijauhkan dari musibah dan disiapkan untuk bekal kelak di akhirat.

Meski begitu, tidak semua dari basahnya lisan manusia di dengar oleh Allah. Ada sebab-sebab yang menjadi penghalang diterimanya do’a oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Di antara sebab itu ada yang dekat dengan keseharian kita. Sebagian besar manusia, bahkan kita justeru seringkali mengabaikannya. Menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan tidak berdampak apa-apa.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani, “Dahulu ada sahabat Nabi yang bernama Sa’ad Bin Ai Waqash. Ia meminta agar Rasulullah mendoakan agar doa dirinya mudah dikabulkan Allah. Kemudian Rasul pun menjawab  “Hai Sa’ad perbaikilah makanan mu maka niscaya doamu akan di kabulkan. Sesungguhnya orang yang telah memasukan makanan haram kepada tubuhnya maka doanya tidak akan diterima selama 40 hari”.

Baca Juga: Siapakah yang Paling Bernilai di antara Kita?

Definisi sederhana dari makanan atau minuman haram ialah yang di dapat dari cara tidak benar, sesuatu yang kita dapat padahal bukan menjadi hak. Semisal mencuri, mengambil hak orang lain, atau bahkan memakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya.

Makanan haram yang dimakan akan mengalir bersama darah, kemudian beredar ke seluruh bagian tubuh. Tidakkah Allah Maha Suci sehingga enggan menerima permohonan orang yang di dalam darahnya mengalir sesuatu yang diharamkan? Sebab itu berhati-hatilah dalam memasukkan apa pun ke dalam mulut kita. Perhatikanlah kebolehannya. Jangan asal mengambil makanan teman sebelum memohonkan izinnya. Hindari makanan atau minuman yang jelas diharamkan.

Koreksi kembali uang yang dihasilkan, sudahkan diupayakan dengan cara-cara yang sesuai tuntunan. Sudahkah di dapat dari sumber-sumber yang halal lagi baik? Sebab pendapatan yang diperoleh melalui sumber dan cara haram, menjadi titik awal masuknya makanan dan minuman yang juga haram ke dalam tubuh manusia.

Dalam sebuah riwayatnya, Imam Muslim dengan jelas memberikan peringatan, “Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk sama seperti yang diperintahkan kepada para nabi. Kemudian beliau membaca firman Allah yang artinya, Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal shalih. Dia juga berfirman yang artinya, Hai orang-orang mukmin, makanlah makanan yang baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu.

Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor, ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabb, ya Rabb. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan ia kenyang dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan.”

Maka bila hingga hari ini masih ada sebagian do’a-do’a yang belum kunjung dikabulkan, tidak ada salahnya bila kita introspeksi. Jangan-jangan ada sebagian dari alirah darah yang dialiri oleh dzat-dzat haram. Segeralah mohonkan ampunan pada Allah. Bila keharaman itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka mohonkan kepadanya agar memberikan keikhlasan pada sesuatu yang pernah kita ambil.

Semoga Allah memberikan ampunan dan bersedia menerima setiap doa dan permintaan kita.

Baca Juga: Seburuk-Buruknya Pencuri Ialah Mencuri Dalam Shalat!

Originally posted 2017-08-29 07:12:00.